Zásady ochrany osobných údajov

 

 

 

 • §1

 

Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webovej stránky sdacademy.pl (ďalej len „webová stránka“) je spoločnosť s ručením obmedzeným Software Development Academy so sídlom v Gdyni (81-451) na adrese Aleja Zwycięstwa 96/98, identifikačné číslo daňového poplatníka. 5842741225, REGON číslo 361328749 (ďalej Kontrolór).

 

 • §2

 

Osobné údaje používateľa sú chránené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES. Prevádzkovateľ implementuje ochranné opatrenia na ochranu údajov pred stratou, zneužitím a nezákonnými úpravami. Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť informácie orgánom v reakcii na oprávnené žiadosti, a to v rozsahu vyplývajúcom zo žiadosti.

 

 • §3

 

Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie o používaní webových stránok zaznamenávaním technologických údajov, ako sú návštevy webových stránok a adresy IP, do systémových protokolov. Tieto informácie sa používajú výhradne na administratívne a štatistické účely a neumožňujú identifikáciu jednotlivých používateľov. Údaje zhromaždené automaticky sa môžu použiť na:

 

 • · Analyzovať správanie používateľov na webových stránkach;
 • · Zhromažďovať demografické údaje o používateľoch;
 • · Prispôsobte si obsah webovej stránky.

 

Osobné údaje používateľov sa zhromažďujú, keď:

 • – Používateľ kontaktuje Správcu e-mailom alebo
 • – Používateľ sa zaregistruje na webovej stránke.

 

Po predchádzajúcom súhlase Používateľa môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje Používateľa s cieľom sprostredkovať na danú e-mailovú adresu obchodné informácie v zmysle zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb prostredníctvom elektronických kanálov, a tiež za účelom plniť služby.

Osobné údaje, ktoré Užívatelia sprostredkujú Prevádzkovateľovi, sa spracúvajú za účelom:

 

 • Lepšie prispôsobiť služby prevádzkovateľa potrebám používateľa;
 • Pripraviť pre používateľa možné ponuky kurzov, zamestnania, praktických skúseností alebo inej spolupráce;
 • Zvážte sťažnosti alebo výhrady predložené používateľom;
 • Vytvárať štatistiky o tom, ako sa webová stránka používa, s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných správcom;
 • Zasielať marketingové a obchodné informácie (po predchádzajúcom súhlase);
 • Zapojiť sa do marketingu v prospech tretích strán (po predchádzajúcom súhlase).

 

Používanie webových stránok a odovzdávanie ich údajov správcovi sú úplne dobrovoľné. Ak Používateľ neposkytne svoje osobné údaje, keď chce využívať niektoré služby, nemusí byť schopný to urobiť. Prevádzkovateľ vždy požiada používateľa o minimálne množstvo osobných údajov potrebných na poskytnutie služieb alebo odpoveď používateľovi.

 

 • §4

 

Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom, ako aj právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo na námietku a právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby boli dotknuté zákonnosť spracovania vykonávaného na základe jeho súhlasu pred jeho odvolaním. Ak si užívateľ želá využiť svoje práva, mal by poslať správu s príslušnou požiadavkou na e-mailovú adresu [email protected] alebo pomocou nástrojov dostupných na webových stránkach kontaktovať správcu alebo úradníka pre ochranu údajov.

 

 • §5

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na webovú stránku

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Pred prístupom na iné stránky odporúča Správca oboznámiť sa s pravidlami ochrany súkromia uvedenými na týchto stránkach.

Ak má Používateľ nejaké výhrady, môže ich poslať e-mailom na adresu [email protected]