SDA / Blog

UX/UI Design a jeho vplyv na rozhodovacie procesy užívateľov

uxui design

UX/UI Design a jeho vplyv na rozhodovacie procesy užívateľov V dnešnej dobe, keď sa digitálne prostredie neustále vyvíja, hrá UX/UI design zásadnú úlohu v tom, ako používatelia interagujú s digitálnymi produktmi. Zaujímavým aspektom, ktorý často uniká pozornosti, je jeho schopnosť ovplyvňovať rozhodovacie procesy používateľov. Tento článok preskúmava, ako dizajn môže formovať užívateľské rozhodovanie a viesť […]

Prečítaj si viac

Vývoj technológií v roku 2024

vývoj technológií

V roku 2024 sa v oblasti informačných technológií očakáva niekoľko kľúčových trendov, ktoré budú mať významný vplyv na podnikanie a spoločnosť ako celok. Tieto trendy reflektujú rýchly vývoj v oblasti umelej inteligencie (AI), cloudových technológií, kvantových výpočtov a tiež zvyšujúci sa dôraz na kybernetickú bezpečnosť. Jedným z popredných trendov je expanzia umelej inteligencie a strojového […]

Prečítaj si viac

Umelá inteligencia nás nahradí” – Vyvracanie mýtu

umela inteligencia

V poslednej dobe sa objavuje stále viac názorov, že sa učiť programovanie nemá zmysel, pretože umelá inteligencia (AI) a automatizácia prevezmú väčšinu programovacích úloh. Tento pesimistický pohľad na budúcnosť programovania však zanedbáva kľúčové aspekty, ktoré ukazujú, že realita bude pravdepodobne oveľa nuansovanejšia. Poďme sa pozrieť na argumenty, ktoré tento mýtus vyvracia. S rastúcim využívaním AI […]

Prečítaj si viac