SDA / Vývoj technológií v roku 2024

Vývoj technológií v roku 2024

vývoj technológií

V roku 2024 sa v oblasti informačných technológií očakáva niekoľko kľúčových trendov, ktoré budú mať významný vplyv na podnikanie a spoločnosť ako celok. Tieto trendy reflektujú rýchly vývoj v oblasti umelej inteligencie (AI), cloudových technológií, kvantových výpočtov a tiež zvyšujúci sa dôraz na kybernetickú bezpečnosť.

Jedným z popredných trendov je expanzia umelej inteligencie a strojového učenia, ktorá nájde uplatnenie v mnohých odvetviach vrátane zdravotníctva a financií. Tento trend povedie k zvýšenej potrebe spracovania veľkých dát a rozvoju pokročilých analytických schopností. Cloudové výpočty sa stávajú stále dôležitejšími, čo umožňuje podnikom vytvárať efektívnejšie a flexibilnejšie IT infraštruktúry. Tieto technológie, spolu s pokrokmi v kvantových výpočtoch a blockchaine, budú mať významný vplyv na to, ako firmy ukladajú, spracovávajú a zabezpečujú dáta, zároveň s tým však prichádza aj potreba posilnenia kybernetickej bezpečnosti.

Deloitte zdôrazňuje význam generatívnej AI ako kľúčovej technológie, ktorá môže pôsobiť ako katalyzátor rastu pre podniky. Spoločnosti teraz skúmajú, ako môžu z generatívnej AI ťažiť, a to nielen vo veľkom meradle, ale aj prostredníctvom menších, nákladovo efektívnejších modelov. Tieto menšie modely by mohli byť prevádzkované na zariadeniach s obmedzenými výpočtovými schopnosťami, čo otvára nové možnosti ich využitia. V roku 2024 sa tiež očakáva väčší boj proti “halucináciám” (chybám) v AI modeloch, kombináciou generatívnych modelov AI s kvalitnými informáciami zo znalostných grafov.

Ďalšia štúdia od spoločnosti Capgemini poukazuje na päť kľúčových technologických trendov pre rok 2024, medzi ktoré patrí okrem generatívnej AI aj vývoj v oblasti polovodičov, postkvantovej kryptografie, batériových technológií a výskumu vesmíru. Tieto technológie majú potenciál riešiť rad pálčivých problémov v ekonomike, spoločnosti a ochrane životného prostredia. Generatívne AI sa očakáva, že v roku 2024 dosiahne novú úroveň vyspelosti, čo prinesie inovácie a efektivitu do mnohých oblastí podnikania .

Tieto trendy ukazujú, že rok 2024 bude pre IT sektor rokom značných premien a inovácií. Tieto premeny budú mať ďalekosiahly vplyv na to, ako podniky fungujú, ako sú dáta spracovávané a chránené, a ako technológie ovplyvňujú našu každodennú prácu a život.

Prezrite si naše kurzy a zaistite si vstupenku do IT.